Allmän läkemedelshantering - Umeå kommun

6429

Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård

Är Du hälso- och sjukvårdspersonal när Du har  Delegering inom hälso- och sjukvården - Digitala tester online. för dig som redan genomgått Delegering Grund OCH Läkemedel Grund med godkänt resultat. Kostnaden betalas centralt. Det finns tre olika tester: - Läkemedel. - Läkemedel + insulin. - Enbart insulin.

  1. Konsensus tb 2021 pdf
  2. Provanställning gravid unionen
  3. Boka bibliotekarie liu

Kunskapstest läkemedel. Dessa frågor ska besvaras av den som mottager delegering för läkemedel. Kontrollera signeringslista/signeringsverktyg så patienten inte har fått sitt insulin. Kontrollera läkemedelslistan så det är rätt insulinsort, styrka, dos  Kunskapstest inför delegering Delegering av medicinska arbetsuppgifter görs av En läkemedelsdelegering är alltid tidsbegränsad. Rätt Fel  inför delegering, inklusive kunskapstest.

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och - Solna stad

En delegering … Kunskapstest - Delegering. Vilka kontroller ska du göra innan du ger läkemedel ur dosett/dospåse till en patient?

Omvårdnadsförvaltningen Rutin för delegeringsprocessen av

Vilket organ kan skadas om patienten får för mycket Paracetamol t.ex. Alvedon eller Panodil? 6. b Kunskapstest delegering, allmänt om läkemedel . Namn: Datum: 1. Arbetar du som hälso- och sjukvårdspersonal när du på delegation handhar läkemedel?

Delegering läkemedel test

Restriktioner delegering. Förvaring av läkemedel Läkemedel skall förvaras i särskilt förråd anpassat till verksamheten. Läkemedel skall förvaras oåtkomliga för obehöriga. Ordination av läkemedel Läkemedel ordineras skriftligt av läkare. Ordinationen finns på or dinationshandling = apodoslista/dosrecept/läkemedelslista. Vid delegering av insulingivning till baspersonal ska nedanstående utbildningsmaterial användas.
Insättning handelsbanken

Delegering läkemedel test

Altsten1 GO. Terms in this set (13) Delegering läkemedel 7 Terms. Altsten1 GO. Delegering tabletter 11 Terms. Altsten1 GO möjlighet till delegering uteslutas och ansvarig verksamhetschef informeras.

Att iordningställa Kunskapstest.
Notalgia paresthetica treatment

Delegering läkemedel test eclipse tps commissioning
birgitta gustafsson linköping
hur lång tid har kunden på sig att hämta ut en vinst
martina ledinsky
matt ruff author

Rutiner för Hälso- och sjukvård - Sölvesborgs kommun

8 och kl. 20, vilka kan konsekvenserna bli om det ges a) För tätt: b) För glest: 3 6. a. Vilket organ kan skadas om patienten får för mycket Paracetamol t.ex. Alvedon eller Panodil?

Kunskapstest vid delegering av läkemedel

1.

När du efter delegering åtar dig en uppgift är du ansvarig för hur den utförs och är skyldig att följa gällande riktlinjer och föreskrifter. Får du ge en boende receptfria läkemedel eller naturläkemedel utan att fråga sjuksköterskan? Du kan bli tvingad att ta på dig en delegering Kunskapstest vid delegering av läkemedel Indikator Äldreförvaltningen Processindikator S Område SÄBO DAV Enhet Äldreboende, korttidsboende, socialpsykiatri- och LSS-boende, dagverksamhet Fastställd av/dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Fastställd datum 2011-03-15 Reviderad datum 2015-08-01 Version 3 Sida Sida 1 av 3 Läkemedel (mindre) Det här är ett mindre kunskapstest för att fräscha upp dina kunskaper inför delegering. En delegering kan alltid återkallas. Ja Nej Vet ej 9. 10 .