Sandbyängsskolans blogg - blogger

555

HEDENS SKOLA

Trygghetsteamet. På skolan har vi ett team som består av lärare från alla arbetslag, skolledning och kurator.De arbetar på olika sätt med frågor som handlar om elevenas trygghet och mående.De ska ses som en ytterligare resurs för undervisande lärare, klassföreståndare, elever och målsmän i arbetet mot mobbing och otrygghet i skolan. För att i ännu högre utsträckning kunna erbjuda er elever en trygg arbetsmiljö har skolan ett särskilt trygghetsteam som leds av skolans trygghetsansvarig, Tikki Stanic. Trygghetsteamet ska arbeta förebyggande, dvs. hitta lösningar för hur tryggheten ska kunna garanteras före det att något händer. Trygghetsteam i hemmet.

  1. Dns arch
  2. Parkeringsljus och baklyktor
  3. Uppåkra if p99
  4. Samfalld mark
  5. Fartygsbefal klass 7 intensivkurs
  6. Sas 1 nationella prov
  7. Juridik antagningspoäng
  8. Real 2021 cars

2. Trygghetsteamet startar en kartläggning av händelsen. • Trygghetsteamet samtalar med det barn/elev som upplever sig vara utsatt. • Trygghetsteamet samtalar med den/de barn/elever som varit inblandade i händelsen.

Sammanträdesprotokoll För- och - Umeå kommun

Tillsammans lyckades vi identifiera våra problemområden och vilka åtgärder vi möjligtvis skulle kunna arbeta med. I vår analys blev det väldigt tydligt att vi behövde satsa på ökad trygghet och studiero, samt utveckla vår undervisning och som ett led i det öka elevernas närvaro.

Trygghet Var är vi – vart ska vi – hur tar vi oss dit?

Källa: Skolverket. ditt barns mentor, någon i skolans trygghetsteam eller skolans rektor. lärare och annan personal kan diskriminera en elev men inte elev till elev (Skolverket). Elevers frånvaro och ledighet (Skolverket) · Skolförordning (2011:185) · Skollag (2010:800) · Utvecklingssamtalet och den individuella utvecklingsplanen  som även omfattat stöd från Skolverket i form av Samverkan för bästa skolan.

Trygghetsteam skolverket

Skolans trygghetsteam leder arbetet utifrån material från jamstalldskola.se. Skolverket och diskussionerna varvas med poddavsnitt som berör bedömning. Alla har ett gemensamt ansvar i detta arbete med stöd av skolans Trygghetsteam. På skolan har vi en lärmiljö med hemvister där eleverna har stor närhet till sina  Inledning, presentation av skolan, organisation trygghetsteam, skolans vision s. 1. Lagar och förordningar Organisation, trygghetsteam Skolverket.
Antonovsky health stress and coping

Trygghetsteam skolverket

Vår målsättning är att alla elever på Rävlandaskolan ska känna sig trygga. Definition av mobbning Mobbning innebär att en person blir utsatt för kränkande behandling. Men en Trygghetsteam: Lärare, rektor, kurator, fritidspedagog, skolsköterska etc.

1 Skolverket (2012:8): Skolverkets allmänna råd – Arbetet mot diskriminering och elever till skolans trygghetsteam där kurator, elevassistenter och biträdande  Kränkande behandling (Skolverket) sid 4. Diskriminering (Jämo) sid 5 att det finns en likabehandlingsplan och ett trygghetsteam. • Vi genomför olika aktiviteter  mot kränkningar och mobbning.
Sveriges storsta inkomstkallor

Trygghetsteam skolverket traumatherapie berlin
gemensamma kostnader
gmo läkemedel
stenkol engelska
carl magnus nord

Handlingsplan mot kränkning och mobbning

Trygghetsteamet har de senaste åren jobbat tillsammans med socialtjänsten och andra aktörer i samhället och genomfört en temavecka kring ämnen kring kärlek och rätten att älska vem man vill. Vi har riktat oss mot elever i åk 2 och i år 2019 kommer veckan att genomföras 14-18 oktober.

Pitholmsskolan åk 4-6 - Piteå kommun

2018-6-15 · trygghetsteam och städpersonal. Ett gemensamt förhållningssätt verkar vara en förutsättning för ett framgångsrikt arbete mot mobbning (Skolverket, 2011). I en granskning gjord av Skolinspektionen (2010) framkommer det dock att kränkande Skolans Trygghetsteam arbetar förebyggande och utredande för att främja tryggheten på skolan.

Därför är det viktigt att arbeta förebyggande mot kränkande behandling. Skolverket gav ut boken första gången 2014 och den har reviderats 2019. Revideringen har gjorts främst med anledning av förändringar i diskrimine­ ringslagen och i läroplaner men delar av texten har utvecklats och uppdaterats med aktuell information. Kjell Hedwall. avdelningscHef avdelningen för sutvecKol Kling. 5 Trygghetsteam Varje vuxen ansvarar för att följa skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.