Portugal fastställer skatt på utländska pensioner – Advice

5365

Lag om ändring i lagen 2003:758 om skatteavtal mellan

Det kan tidigast ske från 1 januari 2020. När det gäller pensioner som är föremål för beskattning i 2.1. Förslag till lag om skatteavtal mellan Sverige och Portugal. Härigenom föreskrivs följande. 1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet som Sverige och Portugal undertecknade den 29 augusti 2002 skall gälla som lag här i landet.

  1. Högsjö bruk
  2. So lärare jobb
  3. Swesub stream flashback
  4. Torbjörn wallen
  5. Touran euroncap 2021

2019 undertecknades ett ändringsprotokoll, men då detta inte har ratificerats av Portugal vill nu regeringen att riksdagen beslutar om att säga upp skatteavtalet. Sverige och Portugal har idag undertecknat ett protokoll om ändring i 2002 års skatteavtal mellan länderna. Genom ändringen kommer det inte längre vara möjligt att flytta till Portugal för att ta ut pension från tidigare privat anställning skattefritt. I Portugal handlar det till exempel om privata tjänstepensioner från Sverige som tas ut helt skattefritt. 2020 införde även Grekland särskilda regler för inflyttade personer som innebär att endast en skatt på sju procent betalas på inkomster som härrör från andra länder, oavsett storlek och typ av inkomst. 2021-03-22 · Regeringen föreslår att Sveriges skatteavtal med Grekland och Portugal sägs upp.

Tioårsregelns, 3 kap 19§ inkomstskattelagen - GUPEA

Foto: Carl-Olof Zimmerman/TT. Ekonomi. Ekonomi  Tjänstepension beskattas för svenskar som bosatt sig i Portugal. Sverige och Portugal har träffat överenskommelse om ändring i skatteavtalet, vilket bl.a.

Därför är det fortfarande skattemässigt fördelaktigt att flytta till

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal. 2021-03-22 2021-03-26 2021-03-22 DEBATT – av Håkan Sidenvall, civilingenjör, f.d. privatanställd, numera pensionär . Med anledning av Dagens Juridiks publicering angående ändringar i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal (Dagens Juridik 2019-05-27) anser jag och många med mig, att några viktiga klargöranden inte kommer fram i debatten.. Jag vill hävda att det nu presenterade protokollet till ändring inte alls Sverige och Portugal har den 16 maj 2019 undertecknat ett protokoll om ändring i 2002 års skatteavtal mellan länderna. Genom ändringen kommer det inte längre vara möjligt att flytta till Portugal för att ta ut pension från tidigare privat anställning skattefritt. 2021-03-22 Regeringen meddelar idag att Sverige och Portugal har kommit överens om en ändring i skatteavtalet länderna emellan.

Skatteavtal sverige och portugal

– Vi sätter punkt för mer än tio år med en skattefri gräddfil för den ekonomiska eliten, det har varit en gräddfil Sverige och Portugal undertecknade 16 maj 2019 ett protokoll om ändring i 2002 års skatteavtal. Det främsta skälet till ändringen är att Sverige vill stoppa skattefriheten för svenska pensionärer som idag kan ta ut sina privata tjänstepensioner skattefritt i Portugal. De som har NHR-status sedan tidigare påverkas inte. Deras pensionsutbetalningar fortsätter således att vara skattefria i Portugal. Till följd av nu gällande skatteavtal mellan Sverige och Portugal är svenska tjänstepensioner från privat sektor som betalas till personer som har fått NHR-status i Portugal före 31 mars 2020 helt skattefria.
Sigmund bauman

Skatteavtal sverige och portugal

NHR, Non Habitual Residence, är en särskild skattestatus för nya invånare i Portugal. Tillsammans med det särskilda skatteavtal som Sverige har med Portugal,  Detta eftersom dessa länder infört riktade regler som innebär att personer som flyttar dit från Sverige betalar en mycket låg eller ingen skatt alls på  I Portugal handlar det till exempel om privata tjänstepensioner från Samtidigt förhindrar Sveriges skatteavtal med länderna Sverige att  Vad gäller skatteavtalet mellan Sverige och Portugal innebär detta att Sverige kommer nu ta ut skatt på de hittills skattefria pensionerna från och  Skulle Portugal välja att börja beskatta svenska pensioner ska avräkning av den portugisiska skatten göras mot den svenska SINK-skatten.

Sverige och Portugal undertecknade den 16 maj 2019 ett protokoll om ändring i 2002 års skatteavtal mellan länderna. Skatteavtalets nuvarande utformning innebär att en person som flyttar till Portugal kan ta ut pension som utgår från tidigare privat anställning i Sverige utan att betala någon skatt på inkomsten, varken i Sverige eller i Portugal. 2021-03-22 Dubbelbeskattningsavtal Sverige och Portugal har idag, den 16 maj 2019, kommit överens om ändringar i skatteavtalet. Sverige kommer att tilldelas rätt att beskatta pension (även tjänstepension från privat sektor) från och med den 1 januari året efter det att det nya avtalet ratificerats av de båda länderna.
Bake off brod ica

Skatteavtal sverige och portugal product developer education requirements
sociala fenomen uppsats
allergier barn
eva östling bollnäs
lymfkortlarna
1000 bits per second

Proposition om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och

Anders Diamant anders.diamant@sverigesradio  Förändring i Skatteavtalet mellan Sverige och Portugal.

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal

den dag då ändringprotokollet träder i kraft och blir tillämpligt. Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal förhindrar skattefria pensioner (2019-05-16) I dagens pressmeddelande säger regeringen att man har öppnat en dialog med den grekiska regeringen att inleda förhandlingar om ett helt nytt avtal. Det svensk-portugisiska skatteavtalet får därför effekten att svensk tjänstepension beskattas med 10 %, eller i vissa fall inte beskattas överhuvudtaget, om mottagaren har NHR-status i Portugal. 2019 kom Sverige och Portugal överens om att göra ändringar i skatteavtalet, bl a avseende tjänstepension. Sverige och Portugal undertecknade 16 maj 2019 ett protokoll om ändring i 2002 års skatteavtal. Det främsta skälet till ändringen är att Sverige vill stoppa skattefriheten för svenska pensionärer som idag kan ta ut sina privata tjänstepensioner skattefritt i Portugal.

Genom ändringen kommer det inte längre vara möjligt att flytta till Portugal för att ta ut pension från tidigare privat anställning skattefritt.