2860

För att erhålla anpassning vid salstentamen ska du anmäla dig till tentamen via Ladok. Anmälan är öppen 25-8 dagar innan tentamen. De flesta kurser avslutas med en examination i form av en skriftlig salstentamen. Andra former av examination kan vara hemtentamen, laborationer, seminarier och inlämningsuppgifter.

  1. Knutson homes
  2. Folkpartiet valaffisch 1936

Regler och rutiner. Regler för salstentamen Digital salstentamen. Digitala salstentor genomförs på ett antal kurser vid universitetet. Omfattas din kurs av digitala salstentor får du mer information av ditt ämne.

They can be questions about pure facts, investigative tasks where you must reason through a question, or a problem that must be solved. Salstentamen Contrastive Grammar: U, G, VG: 3 credits Linköping University common rules and regulations. This tab contains public material from the course room in Salstentamen är ett system för administratörer som underlättar administrationen av centrala salstentor.

In the event of any discrepancy, the Swedish version of this document shall prevail. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Salstentamen 1SA600 Socialt arbete som ämne vetenskap och profession 7,0 högskolepoäng 2018- 03 - Allmänna upplysningar: Skrivtid: 08.00 -13.

Salstentamen

Salstentamen kommer inte hållas annat än i särskilda fall, om det kan motiveras av pedagogiska skäl. För de fall där salstentamen kommer att förekomma har KTH anpassat genomförandet utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och bedömningar.
Radiology masterclass quiz

Salstentamen

Vid salstentamen ska du ha fyllt i tentamensomslaget, numrerat dina svarsblad och skrivit din anonymkod på dem innan skrivtiden är slut. Om skrivtiden slutar 14:00 ska omslag och svarsblad alltså vara fullständigt ifyllda och du lämnar in din tentamen till tentamensvärdarna senast kl 14:00. Salsskrivning är en av examinationsformerna på Södertörns högskola. Anmälan till salsskrivning är obligatorisk.

Salstentamen kommer inte hållas annat än i särskilda fall, om det kan motiveras av pedagogiska skäl. För de fall där salstentamen kommer att förekomma har KTH anpassat genomförandet utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och bedömningar. Digital salstentamen (DEX) Projektet avslutades vid årsskiftet 2016/2017. Återstående punkter hanterades sedan inom projektet DEX2Go..
Kvantitativ metod exempel

Salstentamen associerat e postprogram
uf ostergotland
ever after high
fortegnslinje derivert
utbildning traning och halsa
vad kan man bidra med på ett jobb
backend developer lon

För att erhålla anpassning vid salstentamen ska du anmäla dig till tentamen via Ladok. Anmälan är öppen 25-8 dagar innan tentamen. De flesta kurser avslutas med en examination i form av en skriftlig salstentamen. Andra former av examination kan vara hemtentamen, laborationer, seminarier och inlämningsuppgifter. Tänk på att du alltid måste anmäla dig inför en tentamen. Med salstentamen avses en övervakad skriftlig tentamen.

Andra former av examination kan vara hemtentamen, laborationer, seminarier och inlämningsuppgifter och i dessa fall får du vända dig till ämnet för mer information. Vid salstentamen ska du ha fyllt i tentamensomslaget, numrerat dina svarsblad och skrivit din anonymkod på dem innan skrivtiden är slut. Om skrivtiden slutar 14:00 ska omslag och svarsblad alltså vara fullständigt ifyllda och du lämnar in din tentamen till tentamensvärdarna senast kl 14:00. Salsskrivning är en av examinationsformerna på Södertörns högskola. Anmälan till salsskrivning är obligatorisk. Alla salsskrivningar är anonyma vilket innebär att du som student anger en tilldelad kod på din salsskrivning istället för ditt namn.

Omfattas din kurs av digitala salstentor får du mer information av ditt ämne.