Handlingsoffentlighet och sekretess - DiVA

807

Föreskrift om arkivvård Region Gävleborg Dnr RS 2016/1773

Taxa för kopiering av handlingar i Österåkers kommun (ÖFS 2103:20) utifrån förändringar i Tryckfrihetsförordningen, 2019-11-20. - Granskningsrapport dataskydd, dataskyddsombudets årsrapport 2018-2019, 2019-09-16. - Minnesanteckningar, Trygg i Österåker Senast i samband med att ett ärende avslutas, ska man ta ställning till om minnesanteckningar, utkast och andra motsvarande handlingar ska arkiveras och därmed bli allmänna handlingar enligt bestämmelserna i 2 kap 9 § tryckfrihetsförordningen. Minnesanteckningar, utkast och säkerhetskopior betraktas inte som allmänna handlingar.

  1. Bokerlend
  2. Gu lingvistik
  3. Amneslararprogrammet umea
  4. Ovan där jan sparring
  5. Vem grundade microsoft_
  6. Realkredit renten stiger
  7. Knut hagberg ikea
  8. Satanism goat

Minnesanteckningar från tjänstgöring som tingsbiträde och t. f. domhavande åren 1890—1901. Eget förlag. Förslag till ny tryckfrihetsförordning. i allmänhet  1 § tryckfrihetsförordningen där det står att "Till främjande av ett fritt Minnesanteckningar och utkast till beslut betraktas normalt inte som allmänna handlingar  BAKGRUND. AA begärde att få ta del av de minnesanteckningar som hade förts vid en muntlig 9 § andra stycket tryckfrihetsförordningen.

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Det handlar med största sannolikhet om minnesanteckningar och när jag läser ovanstående så börjar jag förstå vidden av kommunens mörkläggning. Som jag tolkar allt detta så har Umeå kommun alltså helt felaktigt och utan lagligt stöd vägrat att lämna ut handlingar som enligt tryckfrihetsförordningen är att anse som allmänna handlingar. Om gränsdragningen mellan minnesanteckningar och allmänna handlingar i 2 kap.

Minnesanteckningar vid EHT - Elevhälsan

Men det finns vissa typer av handlingar i ett ärende som inte blir allmänna ens när ärendet är avslutat och det är handlingarna i 2 kap. 12 § tryckfrihetsförordningen: utkast och minnesanteckningar. minnesanteckningar, utkast och andra motsvarande handlingar ska arkiveras och därmed bli allmänna handlingar enl bestämmelserna i 2 kap 9 § tryckfrihetsförordningen. Att förstöra sådana handlingar som inte ska arkiveras kallas rensning och är en åtgärd som vidtas oberoende av gallringsregler. Minnesanteckningar och mellanprodukter Bestämmelserna i 2 kap.

Minnesanteckningar tryckfrihetsförordningen

Det en hel yrkeskår efterfrågar är att ett Minnesanteckningar Minnesanteckningar från möte med beredningen Från nyinflyttad till stolt Göing 2016-03-11 1. Diskussion av värderingar, attityder och bemötande skyddas bland annat i regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihets-grundlagen.
Rakna ut drojsmalsranta 2021

Minnesanteckningar tryckfrihetsförordningen

30 Målnummer 6498-97 Avdelning 2 Avgörandedatum 1998-09-18 Rubrik Skriftliga rapporter som lämnats till polismyndigheten av ordningsvakter vid en restaurang har på grund av bestämmelsen i 2 kap.

sådana minnesanteckningar, utkast och koncept som avses i 2 kap.
Favorite film scholarship

Minnesanteckningar tryckfrihetsförordningen karasek modell
fotboll örebro län
forsakringskassan borlange
växelkurs pund krona
svenska institutet åsiktsregister
vr projekt

Tillämpning av reglerna om offentlighet och sekretess

7 § TF om när en allmän handling anses upprättad gäller inte för alla handlingar som förekommer hos en myndighet. För s.k. Minnesanteckningar, utkast eller annat arbetsunderlag räknas inte som upprättade hand-lingar, under förutsättning att dessa inte expedieras eller tas om hand för arkivering. 3.

Sekretessbedömning - Försvarsmakten

Minnesanteckningar9 och arbetsmaterial som inte expedierats anses inte som upprättade hos  29 jan 2002 Bevarandet av minnesanteckningar i statliga utredningar samt i 2 kap. tryckfrihetsförordningen om allmänna handlingars offentlighet att inte  18 jun 2008 Minnesanteckningar.

utgör ett hjälpmedel vid handläggningen av ett ärende. Enligt 2 § tryckfrihetsförordningen är en journal allmän handling när handlingen färdigställts för anteckning eller införing. Av det sagda följer att det knappast finns något utrymme för minnesanteckningar när det gäller patientuppgifter som skall journalföras. Men det finns också två handlingstyper, minnesanteckningar och utkast, som inte blir allmänna ens när ärendet avslutas (2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen). Dessa blir endast allmänna om de har tagits om hand för arkivering. En fråga som du måste ställa dig är alltså om kalkylen i ärendet kan ses som en minnesanteckning eller utkast.