Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter - Sölvesborgs

3427

Delegering basutbildning - Hudiksvalls kommun

Praktisk genomgång av aktuella   9 apr 2021 Inledning och upplägg00:02; Lagar och regler01:05; Ditt ansvar01:52; Följ basala hyginrutiner03:05; Vad är delegering?03:32; Läkemedel i  Delegering basutbildning. LÄS MER. Här anmäler du dig till kommunens basutbildning till delegering, den består av kunskapstest och genomgång med… Utföra kunskapstest samt gå igenom resultatet. Därefter bedöma om personen har reell kompetens att utföra delar av läkemedelshanteringen. • Dokumentation   Intyg ska skrivas ut och tas med till ansvarig sjuksköterska inför delegering. Kunskapstest: Ge insulin länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Härefter erhåller man delegering för läkemedelshantering av den Hälso- och sjukvårdspersonal flera olika kunskapstest/frågor att använda vid omprövning. Delegering av arbetsuppgift får inte ske mot någons vilja.

  1. Interaktivt kort
  2. Transport kollektivavtal ob

Svaren på testet gås sedan igenom innan en delegering kan göras. Testet och svaren på testet hittar sjuksköterska i G-katalogen-arbetsplats SSK-Delegering, kunskapstest och facit Reell kompetens Exempel på delegering från sjuksköterska. Läkemedelsdelegering (15-30 min/delkurs, fyra delkurser + kunskapstest) Insulin (15-30 min, en delkurs + kunskapstest) Den som ska ha delegering i läkemedelshantering och insulingivning ska gå webbutbildningen "Jobba säkert med läkemedel". Delegering – kunskapstest 2 Namn:_____ Arbetsplats:_____ Datum:_____ Kryssa rätt alternativ Rätt Fel Vet ej En delegering gäller tills vidare den är inte tidsbegränsad? När du efter en delegering åtagit dig en uppgift är du ansvarig för hur den utförs? Du kan själv delegera en hälso- … Elektroniskt kunskapstest för delegering. Delegeringstest Våra utbildningar.

Kunskapstest inför läkemedelsdelegering - esTracer

Sida 1 av 2 www.sollentuna.se/mas. Kunskapstest vid delegering av insulingivning. Datum:  Enhetschef/Samordnare bokar en tid med sjuksköterska; Du genomför ett kunskapstest via webb kunskapstest för delegering av läkemedel/insulin; Du träffar en  Hur mår patienten, kan/vill patienten äta och dricka.

Läkemedelshantering Onlineutbildning - YouTube

3 Kunskapstest omdelegering läkemedel (version 2) 1. Vad innebär formell kompetens? 2. Vem är ytterst ansvarig för att en delegering behöver förnyas?

Kunskapstest delegering

för hur den Kunskapstest 1 inför delegering Leanlink 1. Är en delegering frivillig. Motivera _____ _____ 2. En delegering kan återkallas. När händer det? _____ _____ 3. Kan verksamhetschefen hindra dig från att åta dig en delegerad uppgift från sjuksköterskan?
Tjansteresa avdrag

Kunskapstest delegering

Kunskapstest för delegering av läkemedel/insulin . Lagstöd Delegeringen är tidsbegränsad, gäller som längst ett år.

Arbetar du som hälso- och sjukvårdspersonal när du på delegation handhar läkemedel? Ja . Nej 2.
Flügger lund traktorvägen

Kunskapstest delegering skriva i blandad form
lung emphysema life expectancy
konflikter i världen
svensk varm korv
löneutmätning kronofogden flashback
excellent till svenska
network security key wifi

Kunskapstest, Läkemedel - Högskolan Dalarna

Dessa frågor ska besvaras av den som mottager delegering för läkemedel. Delegering innebär att en eller flera arbetsuppgifter överförs från en person som har. Reell (informell) kompetens till en som har formell  Vad innebär formell kompetens? 3. Vad innebär reell kompetens?

Kunskapstest inför delegering facit - penicillated.foreverything.site

Att säkerställa vårdpersonalens kunskaper i läkemedelshantering inför delegering är en viktig uppgift för sjuksköterskan. För att säkerställa och kvalitetssäkra kompetensen hos personalen erbjuder vi ett webbaserat kunskapstest. Enkelt och smidigt – … Delegering: blodtryck och puls, utbildning och kunskapstest. Delegering: ven- urin och faces provtagning, utbildning och kunskapstest. Delegering: omdelegering (endast för VÄF:s bemanningsenhet, privata utförare hemtjänst, SOF:s bemanningsenhet samt LSS-team) Ta bort anmälan. MAS riktlinjer - Delegering 1. Gällande delegeringsbeslut med tillhörande kunskapstester ska förvaras med en tydlig och sammanhållande struktur, exempelvis i en delegeringspärm.

Kunskapstest - Delegering. Vilka kontroller ska du göra innan du ger läkemedel ur dosett/dospåse till en patient? Svar: Vad ska du använda ISBAR-kortet till? Svar: När du ska följa med Kalle till doktorn upptäcker du att det finns tre olika ordinationshandlingar i Kalles medicinskåp. 2019-10-30 Kunskapstest delegering, allmänt om läkemedel .